Kukuruz

Kvalitet kuruza koji se koristi kao sirovina za proizvodnju u mlinskoj industriji utvrđen je Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i smrznutih testa

(Sl.List 52/95 i Sl.List SCG 56/2003 i 4/2004),

Kvalitet kukuruza kao sirovine za industrijsku preradu i stočnu hranu utvrđen je od strane Zavoda za standardizaciju standardom SRBS E.B3.516 iz 1982godine, sa izmenama JUS E.B3.516/1 iz 1991.

Kukuruz koji se stavlja u promet mora biti zreo,zdrav,svojstvenog izgleda,mirisa i ukusa,bez znakova plesni,nezaražen žitnim bolestima i štetočinama u razvojnom ili višem razvojnom stadijumu.

Kukuruz koji se stavlja u promet mora biti u skladu sa odredbama propisa o minimalnim uslovima utvrđenihm Pravilnikom o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (sl. List 26/93,53/95,46/02), i odredbama o maksimalno dozvoljenim količinama pesticida,metala, metaloida i drugih otrovnih supstanci, hemioterapeutika,anabolika i drugih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama (Sl. List 53/91, 11/92, 32/02).

Kukuruz se razvrstava u klase na osnovu sadržaja primesa.

Optimalni sadržaj vode u zrnu kukuruza u toku skladištenja iznosi14%. Kukuruz sa većim sadržajem vode od 14% sušenjem se dovodi na ovaj nivo.

Polazeći od uslova kvaliteta utvrđenih Standardom , uz sagledavanje aktuelnih uslova ponude kao i zahteva korisnika u pogledu kvaliteta , Granexport DOO utvrđuje i objavljuje uslove za prijem i otkup kukuruza u svom silosu.

U slučaju izmene uslova za prijem i otkup kukuruza, firma Granexport blagovremeno informiše isporučioce o nastalim promenama.

 

Aktuelno iz Granexporta

  • 01.07.2015.
    Firma Granexport doo iz Pančeva objavljuje javni poziv za izbor dobavljača potrošnog materijala i rezervnih delova, za potrebe tehničke službe.
    Pročitajte više
Ostale vesti